Netthandel med netthandel Innledning Netthandel har blitt en stadig mer populær måte å handle på, og med den økende populariteten har det også blitt behov for å hente ut data fra nettsider for å analysere konkurransesituasjonen, prissetting og for å overvåke...